Ο Άγιος Νικόλαος

Ενοριακό μοναστήρι, πολύ παλαιό, αφού στην εισόδου του ναού υπάρχει επιγραφή για ανακαίνιση το 1620.

Το μοναστήρι είναι χτισμένο με ασύμμετρες πέτρες και σκεπασμένο με πέτρινες πλάκες.

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας στη μονή λειτουργούσε κρυφό σχολειό.