Διαδρομές

Καλέντζι – Καστρί
Διάρκεια διαδρομής:  40’

Περιγραφή διαδρομής: Μετά την πλατεία του Καλεντζίου ακολουθείτε το δρομάκι στην ανατολική της πλευρά, το οποίο μετά τα τελευταία σπίτια γίνεται χωματόδρομος. Στρίβετε στην πρώτη διακλάδωση δεξιά. Συναντάτε ένα ρέμα και συνεχίζετε αμέσως μετά δεξιά, αδιαφορώντας για τις δύο διακλαδώσεις του δρόμου. Συνεχίζετε ανηφορίζοντας μέχρι το πλάτωμα του Καστριού.

Βαθμός δυσκολίας: χαμηλός

 

Καλέντζι – Κλίφκη
Διάρκεια διαδρομής: 1 ώρα

Περιγραφή διαδρομής: Μετά την πλατεία του Καλεντζίου ακολουθείτε το δρομάκι στην ανατολική της πλευρά, το οποίο μετά τα τελευταία σπίτια γίνεται χωματόδρομος. Στρίβετε στην πρώτη διακλάδωση δεξιά. Συναντάτε ένα ρέμα και συνεχίζετε αμέσως μετά αριστερά. Ακολουθείτε τον χωματόδρομο και μετά από 45’  βρίσκεστε στη καρδιά της χαράδρας του Αράχθου. Στην περιοχή της Κλίφκης μπορείτε να επισκεφτείτε τις ομώνυμες πηγές, τον εντυπωσιακό καταρράκτη καθώς και το κτιριακό συγκρότημα του παλιού νερόμυλου.