Δημοτικό Σχολείο

Το δημοτικό σχολείο Καλεντζίου

Πρόκειται για αξιόλογο και χαρακτηριστικό δείγμα σχολικού κτιρίου της τρίτης δεκαετίας του αιώνα μας, που κτίσθηκε βάσει συγκεκριμένου σχεδίου και αφετέρου συνδέεται με τη συλλογική μνήμη των κατοίκων της περιοχής.

Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.